Perly archivní...

Neb tohoto času pilně pracujem na zvěčnění našich jedenácti skladeb a nic jiného se okolo nás skorem neděje, nabízíme Vám tři archivní perličky z přelomu tisíciletí...

Enjoy!